Mobergpriset till Janne Josefsson

Vilhelm Moberg-sällskapets pristagare utsedd.

Motivering till årets vinnare - Janne Josefsson

”Oförtrutet har han, inte minst i arbetet med Uppdrag Granskning, grävt djupt i besvärliga och angelägna samhällsförhållanden och blottlagt oegentligheter, ett arbete som ofta fått förändringar till följd. Som journalist har han arbetat i Vilhelm Mobergs anda och i likhet med honom har han ofta blivit kritiserad av sin samtid, vilket inte har fått honom att ge upp.”

Det fria ordets hus vet mer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilhelm Moberg framför en bokhylla. Svartvit bild från 1958.