Ord i Kronoberg

Ord i Kronoberg är en förening som samlar författare, poeter, översättare och andra litterärt verksamma i Kronobergs län. Vi bildades 2018 och verkar för ett rikt litterärt kulturliv med skäliga arbetsvillkor. Man blir medlem eller stödmedlem och hamnar på vår e-postlista genom att betala 100 kr per kalenderår till plusgiro 92 20 99-7. Ange namn och e-postadress.

E-post: ordikronoberg@gmail.com
Facebooksida: facebook.com/ordikronoberg Länk till annan webbplats.
Facebookgrupp för medlemmar: facebook.com/groups/ordikronoberg Länk till annan webbplats.

Organisationsnummer: 802519-8550