Bild på en gammaldags skrivmaskin med texten "corona" tryckt på

Skriv i coronans tid

En skrivutmaning i undantagstillstånd

En jurybedömd skrivtävling för författare verksamma i Blekinge och Kronoberg

• Tävlingen vänder sig i första hand till författare som redan är publicerade.
• Bidragen ska vara skönlitterära (prosa, poesi, novell) och tidigare opublicerade.
• Max 20 000 tecken.
• Skicka ditt bidrag som ett textdokument, t.ex. Word, till skriv@regionblekinge.se
Ange telefonnummer och vilket län du är verksam i.
• Deadline 30 september. Vinnarna tillkännages under vecka 47.

Juryn består av regionalt yrkesverksamma personer inom litteraturområdet. Förläggare, bibliotekarier, lektörer. Alla bidrag görs anonyma innan juryn läser dem.

Coachning - inspelning – framträdande

Författarna till de tre bästa bidragen vinner en timmes handledning med en expert inom itteraturområdet, tex en scencoach, lektör eller skrivpedagog.

De tre vinnande författarna framträder tillsammans på tre bibliotek i Blekinge och Kronoberg när det är fritt fram för oss att samlas igen. Vi räknar med att det inte blir senare än våren 2021. Författarna arvoderas enligt Författarförbundets rekommendationer med 3000 kr per framträdande och person.

Vinnarna erbjuds möjlighet att läsa in sin text i en poddstudio för att skapa en ljudfil att sprida i egna och Litteratur Blekinge Kronobergs kanaler.

Alla insända bidrag publiceras, om författaren själv önskar det, på Litteratur Blekinge Kronobergs webbplats, efter att vinnarna har tillkännagivits.

Välkommen med ditt bidrag!

Text