Krisstöd i Kronoberg

Beslut om uppdragstagare

De litteraturskapare som beviljas medel är:

Peter Bryngelsson
Janna Li Holmberg
Solveig Olsson-Hultgren
Tina Persson
Birgitta Thulin
Katarina von Bredow

 

Utlysning av uppdrag - deadline 13 november

Region Kronobergs kulturnämnd har den 4 november 2020 beslutat att skapa en särskild insats riktad till scenkonst, litteraturskapare och bild- och formkonstnärer med anledning av pandemin och inkomstbortfallen som följt i dess spår. Utbetalade medel ska användas för att skapa arbetstillfällen för professionella kulturskapare.

Tack vare detta kan Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg erbjuda dig som är litteraturskapare i Kronoberg att söka ett arvoderat uppdrag. Vi betalar ut 20 000 kronor vardera till sex författare bosatta i Kronoberg.

Uppdragsbeskrivning
Skapa en ny text som utgår från den här platsen och den här tiden.
Platsen är Kronoberg. Tiden är nu.
Skriv i valfri genre; lyrik, prosa, essä, sakprosa.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla
- en kortfattad beskrivning av vad du vill göra
- ett textprov på något du skrivit tidigare
- namn, adress, telefonnummer
- kopia på ditt medlemskap i Sveriges författarförbund (om du är medlem).

I urvalsprocessen prioriteras sökande som är medlemmar i Sveriges författarförbund men alla professionellt verksamma litteraturskapare i Kronoberg kan söka.
Skicka din ansökan senast den 13 november till camilla.carnmo@regionblekinge.se
Besked om vilka som får uppdraget ges den 20 november.

Redovisning
Skicka in din text senast den 31 januari 2021 till camilla.carnmo@regionblekinge.se
Du erbjuds även att delta i en fysisk eller digital uppläsning våren 2021.

Utbetalning och villkor
Utbetalning från Biblioteksutveckling till uppdragstagare sker skyndsamt, så fort avtal är undertecknat av båda parter. Medel kan inte betalas ut senare än 31 december 2020. Om uppdraget ej utförs i tid blir uppdragstagaren skyldig att återbetala hela summan.

Observera den korta handläggningstiden!
Välkommen med din ansökan!