Krisstöd i Blekinge

Beslut om uppdragstagare

De litteraturskapare som beviljas medel är:

Per Nilsson
Emma Olofsson
Ylva Silverbern
Julia Svanberg

 

Utlysning av uppdrag - deadline 27 november

Region Blekinges kultur- och bildningsnämnd har beslutat att tillföra extra medel till kulturskapare i regionen med anledning av det inkomstbortfall som pandemin har medfört, utifrån den förstärkning inom kultursamverkansmodellen som regeringen beslutat om.

Tack vare detta kan Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg erbjuda dig som är litteraturskapare i Blekinge att söka ett arvoderat uppdrag. Vi betalar ut 20 000 kronor vardera till fyra författare bosatta i Blekinge.

Uppdragsbeskrivning
Skapa en ny text som utgår från den här platsen och den här tiden.
Platsen är Blekinge. Tiden är nu.
Skriv i valfri genre; lyrik, prosa, essä, sakprosa.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla
- en kortfattad beskrivning av vad du vill göra
- ett textprov på något du skrivit tidigare
- namn, adress, telefonnummer
- kopia på ditt medlemskap i Sveriges författarförbund (om du är medlem).

Skicka din ansökan senast den 27 november till camilla.carnmo@regionblekinge.se
Besked om vilka som får uppdraget ges den 7 december.
I urvalsprocessen prioriteras sökande som är medlemmar i Sveriges författarförbund men alla professionellt verksamma litteraturskapare bosatta i Blekinge kan söka.

Redovisning
Skicka in din text senast den 31 mars 2021 till camilla.carnmo@regionblekinge.se
Du erbjuds även att delta i en fysisk eller digital uppläsning senare under 2021.

Utbetalning och villkor
Utbetalning från Biblioteksutveckling till uppdragstagare sker skyndsamt, så fort avtal är undertecknat av båda parter. Medel kan inte betalas ut senare än 15 maj 2021. Om uppdraget ej utförs i tid blir uppdragstagaren skyldig att återbetala hela summan.

Välkommen med din ansökan!