Fortbildningsdagar

BiBK Litteratur arrangerar fortbildningsdagar för dig som är verksam som litteraturskapare i Blekinge och Kronoberg som en del i vårt arbete med att utveckla litteraturen som konstform och stödja regionala litteraturskapare. Kurstillfällena är kostnadsfria.

Se BOKEN UT & IN för aktuella fortbildningar.