Eva Fodor Velander: Bli RetoRik

”Bli RetoRik – Inblick i vältalighetens värld” är multikulturentreprenören Evas debutbok.

Boken beskriver retorikens naturliga plats i våra liv på ett sakligt och mångsidigt men ändå lättillgängligt sätt och ger en unik och bred översikt om det mångsidiga begreppet retorik, för att tydliggöra och framhäva diversiteten i den ytterst svåröverskådliga värld som vi befinner oss i.

Boken tar upp de viktigaste områdena för att du ska kunna behärska din retorik och vill ha en bättre och säkrare grund att stå på i all din kommunikation i en ytterst komplex omvärld. Du kommer att bli mer självsäker i dina samtal med andra och kommer lättare att nå ut med dina idéer eller tankar på arbetet eller privat i olika situationer.

Boken kan vara värdefull även för dig som vill bli en inspirerande och trovärdig föreläsare, talare eller berättare. Du kan även använda den som uppslagsbok om du vill fördjupa dig i något av de olika ämnena som tas upp i den.

Eva Fodor Velander är multikulturentreprenör, kursledare i retorik och förläggare, med fil.kand. i informatik och examina i sjukvårdsjuridik samt ledarskap.

”Bli RetoRik – Inblick i vältalighetens värld” är hennes debutbok, men hon har tidigare skrivit även den inledande essän i antologin ”Att finna sig”. Läs mer om Eva Fodor Velander på https://www.biblioteksutveckling.se/litteratur/litteraturskapare/forfattare-kronoberg.html Länk till annan webbplats.