Christina Gutiérrez Malmbom: Människor och mörker.

Maj. Författaren och operaproducenten från Växjö släpper en novellsamling på Ekström & Garay förlag.

Christina om boken: Människor och mörker är en novellsamling med fem noveller. Berättelserna är sinsemellan olika men har det gemensamt att alla handlar om människor som på något sätt avviker från normen. Ensamhet, längtan efter kärlek och bekräftelse eller trauman och övergrepp, alla har sina möjliga förklaringar till de val de gjort och gör. Stora kontraster mellan mörker och ljus, liv och död eller acceptans och utstötthet återfinns i samtliga texter.

Författaren Christina Gutièrrez Malmbom
Omslag Människor och mörker.