Senaste nytt om Läsfrämjandelyftet

Här förmedlar vi nyheter och information om Läsfrämjandelyftet, både från nationellt och regionalt håll.

Oktober 2022
Information från Kulturrådet

När och vad?

KUR betonar att Läsfrämjandelyftet har ett långsiktigt syfte, trots sin projektform. Under hösten fortsätter KUR att utforma de tre huvudinriktningarna inom Läsfrämjandelyftet som är Digitiket, forskning och ett chefsspår.


Digiteket är platsen där allt material ska publiceras. Materialet ska tas fram av folkbiblioteken själva. Även regionbiblioteken ska vara delaktiga i framtagande av material. Redaktionen på Digiteket kan komma på fysiskt besök och lära oss hur vi ska jobba med plattformen.


Forskning

Man vill öka andelen vetenskapligt producerat innehåll på Digiteket och Cecilia Gärden är sedan 1 september anställd som innehållskoordinator för att arbeta med detta.


Chefsspår

En chefsutbildning kommer att planeras och finansieras av KUR. Man räknar med att den startar före eller efter sommaren 2023.


Medel att söka

KUR säger så här: Kommuner kan få medel för personalens kompetensutveckling inom läsfrämjande och litteraturförmedling med fokus på barn och unga. Det kan handla om att genomföra egna kompetensutvecklande insatser; kanske ta in en föreläsare eller göra en studieresa. Det kan också handla om att man har behov av att frigöra personaltid, t ex ta in vikarie för en anställd som vill skapa en kurs till Digiteket. Att vara i en process av att skapa en öppen lärresurs för andra är ju kompetensutvecklande i sig. I november ska det vara formerna för att söka medel vara klara.


De olika nivåernas roller

KUR definierar de olika nivåernas roller så här:

Kommuner ska utgå från kommunens arbetsgivarintresse när det gäller kompetensutveckling inom läsfrämjande och litteraturförmedling, med fokus på barn och ungas läsning. Kommunerna ska skapa möjlighet för biblioteksmedarbetarna att delta och bidra med kunskap samt följa upp sin kunskapsutveckling. Man ska utgå från analys av kompetensbehov, grundade i verksamhetens styrdokument och mål.


Regionerna ska genom sitt uppdrag kopplat till kvalitet, samarbete och verksamhetsutveckling arbeta med kommunernas deltagande i och bidrag till läsfrämjandelyftet samt bidra med kunskap och delta i utvecklingsarbete. Regionerna ska även bidra med innehåll till KB:s lärplattform Digiteket, i samarbete med övriga regionala biblioteksverksamheter, kommuner, KB och Kulturrådet.


Kulturrådets ansvar är att organisera, leda, kommunicera, följa upp och rapportera till regeringen. KUR ska genomföra läsfrämjandelyftet i dialog med regional biblioteksverksamhet och samverka med KB för att utveckla lärplattformen Digiteket, enligt beslutad överenskommelse. KUR ska även bidra med innehåll till Digiteket, i samarbete med regionala biblioteksverksamheter, kommuner och KB. Vidare ska KUR fördela statliga medel och upphandla centrala fortbildningsinsatser samt föra dialog med nationella aktörer som t ex KB, Skolverket, SKR, Myndigheten för tillgängliga medier, universitet och högskolor med flera.

Publicerat i BiBK:s nyhetsbrev oktober 2022. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Text

Text