26 november 2020 kl. 08.30-10.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Träff barn- och unganätverket

Plats: Online
Tid: 26 november kl. 08.30 - 10.00

Vad: Temat för träffen är läsfrämjande och kommer att utgå från konferensen Barn, bibliotek och forskninglänk till annan webbplats som regionbibliotek Stockholm arrangerar. BiBK står för anmälningsavgiften för en person /kommun. Om fler från samma kommun deltar är avgiften 300 kr/person för följande. Obs - anmälan till BiBK ej på länken här ovan.

Föreläsningar

Litteraturläsning som en kroppslig erfarenhet
Djamila Fatheddine
lektor i ämnesdidaktisk inriktning svenska, Göteborgs universitet
Syftet med föreläsningen är att synliggöra den lustfyllda läsningen som en viktig del i barn- och ungas pågående bildningsprocess. Hur ser den lustfyllda läsningen ut och vad är det som händer med läsaren?

Textens teknologier – digitalt läsande och läsfrämjande
Julia Pennlert
lektor i biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås
I sin föreläsning kommer Julia Pennlert att ge en nulägesbeskrivning av hur digitala teknologier på olika sätt påverkar litteraturvärlden, läsarna och läsfrämjarna. På vilket sätt påverkar egentligen skärmar vad och hur vi läser och vilka konsekvenser har detta potentiellt på hur vi bedriver läsfrämjande och litteraturförmedling?

Klaras läsprepp för folkbibliotek!
Klara Önnerfält
skolbibliotekarie, frilansande läsfrämjare och poddare i skolbibliotekspodden Flödet
Klara Önnerfält, som skrivit boken Klaras läsprepp – att främja läsning bland barn och unga pratar om sin bok utifrån ett folkbiblioteksperspektiv. Hon lyfter också hur skolans och folkbibliotekets läsfrämjande uppdrag skiljer sig åt och vi får exempel på fruktbara samarbeten mellan de olika biblioteksformerna.

Hur: Se de tre föreläsningarna om läsfrämjande innan träffen. Föreläsningarna finns tillgängliga på en särskild webbplats från 18 nov. Totalt är det inspelade materialet ca. 2,5 h långt. Välj själv när du tar del av det och i vilken takt.

Anvisningar till den gemensamma diskussionen 26 november mejlas ut 20 nov (du behöver inte ha sett klart det inspelade materialet till dess).

Länk till mötet skickas ut till alla anmälda dagen före. Du behöver inte ha ett nedladdat program utan kan delta via webbgränssnitt.

Du behöver tillgång till egen dator med kamera och gärna använda ett headset eller hörlurar med mikrofon. Är ni fler på samma arbetsplats som är med är det bäst för gruppdynamiken att ändå sitta framför varsin dator.

Anmälan: senast 12 november till BiBK. BiBK står för anmälningsavgiften för en person /kommun.

Jag vill amäla mig till nätverksträffen!länk till annan webbplats

Hör av er om ni har frågor!