2 mars 2023 kl. 09.00-12.00

TAKK-kurs: sagor, sånger och ramsor

Tillfälle 2: Torsdag 2 mars 9:00 -12:00
Plats: Digitalt via Zoom, länk skickas ut några dagar före

Välkommen till en grundkurs i TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation)! Kursen riktar sig till dig som arbetar med sagoläsning, sångstunder, rim och ramsor eller liknande för barn eller vuxna med eller utan funktionsnedsättning.

Kursen innefattar två kurstillfällen, du måste kunna delta vid båda tillfällena för att kunna gå kursen.

Tillfälle 1 ges torsdag 2 februari mellan 9:00 och 12:00

Tillfälle 2 ges torsdag 2 mars mellan 9:00 och 12:00

Under tillfälle 2 kommer vi att utgå från de sånger, ramsor och böcker ni använder eller skulle vilja använda och tränar tillsammans på användbara tecken.

Kursen ges av Anna Nordström, leg. logoped och verksamhetsutvecklare på BiBK, med tidigare erfarenhet av arbete med vuxna med medfödda funktionsnedsättningar.

Kursen kräver inga förkunskaper.

Sista anmälningsdag är den 27/1

Välkommen!