4 december 2023 kl. 08.30-15.00

Inspirationsdag om Tillgängligt läsfrämjande

Tid: 4 december kl. 08.30 - 15.00
Plats: Hotell Rådmannen, Centralgatan 2, Alvesta

Välkomna till en fortbildningsdag om att möta barn, ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning i aktiviteter som handlar om läs- och skrivfrämjande och programverksamhet. Dagen är till för er som jobbar på folkbibliotek i Blekinge och Kronoberg, men ta gärna med er samarbetsparter från andra verksamheter i din kommun.

Dagen innehåller bland annat föreläsningar och workshops med Hanna Frizén Nordström från Umeå stadsbibliotek och Jenny Friman och Åsa Söderling från Kulturcentrum Skåne.

Se hela programmet i inbjudan Pdf, 329.5 kB.

Anmäl dig senast 5 november, länk till anmälan Länk till annan webbplats.

Varmt välkommen!