6 september 2023 kl. 09.00-12.00

Kurs nationella minoriteter och urfolket samerna tillfälle 1 av 7 Uppstart

Tid: 6 september kl. 09.00 - 12.00
Plats: Digitalt

Välkommen på en kurs för folkbibliotek med fokus på Sveriges nationella minoriteter och urfolket samerna. Tillsammans ökar vi kunskapen om våra nationella minoriteter och minoritetspolitiken
för att stärka biblioteksverksamheten gentemot dessa målgrupper. Kursen pågår hösten 2023 – våren 2024 och innehåller sju digitala träffar.

Kursen riktar sig till bibliotekspersonal i Blekinge/Kronoberg,
Gävleborg och Värmland.

Under den första träffen fördjupar vi oss i minoritetslagstiftningen och bibliotekens uppdrag i relation till de nationella minoriteterna och urfolket samerna.

Vi lyssnar till:
- Institutionen för språk- och folkminnen (ISOF) om språkrevitalisering.
- Sanna Rantamäki, Haninge kommun, om hennes arbete som kommunal samordnare för nationella minoriteter.
- Åsa-Maria Berg Levinsson, bibliotekarie vid Borås stadsbibliotek, om biblioteksverksamhet och nationella minoriteter.

Sista dag för anmälan är 5 juni. Länk till anmälan. Pdf, 122.1 kB.