27 september 2023 kl. 08.30-12.00

Nätverksträff Barn och unga

Tid: 27 september kl. 8.30-12.00
Plats: Digitalt via Zoom

Möt kollegor från andra bibliotek, lyft frågor som engagerar dig just nu och hämta inspiration från vad andra gör.

Första halvan av träffen kommer några av se som jobbat med delaktighet för de allra yngsta att berätta om vad de upptäckt och lärt sig. Efter kl. 10 kommer fokus att vara på erfarenhetsutbyte.

var med hela träffen eller delta bara kl. 8.30-10.00 alt. bara kl. 10.00-12.00

Anmälningslänk och information om träffen innehåll kommer under juni månad.