7 juni 2023 kl. 10.00-11.00

Bokrecept: Lansering av uppdaterad boklista

Tid: 7 juni kl 10.00-11.00
Plats: Zoom

Illustrerad bild med en vuxen och ett barn som läser

Vad är bokrecept?
Från den 1 januari 2021 erbjuder logopeder tillsammans med biblioteken i alla kommuner i Blekinge och Kronoberg genom Språkstegen bokrecept för barn i förskoleåldern och deras vuxna. Böcker, boklista Länk till annan webbplats., tipskort Länk till annan webbplats. och annat material synliggörs och erbjuds också alla intresserade föräldrar eller den som i sin yrkesutövning arbetar med att stärka barn med språklig sårbarhet och ge hemmet stöd. Erbjudandet berör särskilt barn med språklig sårbarhet men är till sin utformning värdefull för alla barn i förskoleåldern, oavsett språklig nivå eller förmåga.

Lansering
Boklistan som är ordnad efter språkliga kategorier har nu gåtts igenom och uppdaterats med nya titlar. Detta arbete har gjorts av bokreceptgruppen som består av två legitimerade logopder och två barnbibliotekarier. Nu är arbetet klart och de vill ta tillfället i akt att ge dig

  • en snabb grund i vad Bokrecept är
  • sina bästa tips på nya böcker från listan
  • en fördjupad inblick i arbetet med att välja böcker för de olika språkliga kategorierna som du har nytta av när du själv letar böcker
  • tillfälle att ställa frågor och få svar utifrån deras kunskap och kompetens

För vem
Lanseringen är främst för dig som arbetar i Blekinge och Kronoberg med barns språkutveckling. Kanske är du bibliotekarie, logoped, specialpedagog eller pedagog i förskola/ öppen förskola eller på annat sätt möter barn med språkliga behov.
Vi välkomnar också dig som arbetar med bokrecept någon annan stans i Sverige och är nyfiken på hur vi arbetar i Språkstegen med detta.

Anmälan
Du anmäler dig i formulär Länk till annan webbplats. senast torsdagen den 1 juni, då får du en bekräftelse. Länk till Zoom-lanseringen får du en tid därefter i din e-post.

Medverkande
leg logoped Clara Holmen, Barn- och elevhälsan Tingsryds kommun
bibliotekarie Ann-Charlotte Fandén, Olofströms bibliotek
bibliotekarie Linda Valle, Växjö stadsbibliotek