28 mars 2023 kl. 09.00-15.00

Nätverksträff Språkstegen

Tid: 28 mars kl. 9:00-15:00
Plats: Växjö stadsbibliotek

Hur får vi med de yngsta barnens perspektiv? Hur kan de involveras i utveckling av bibliotekets verksamhet och tjänster? Finns det några metoder som fungerar?

På denna nätverksträff kommer vi förutom att få tid att mötas och dela kunskap passa på när vi ses i ett fysiskt rum att få utforska några olika UX-metoder tillsammans. UX (User Experience) handlar om användarstyrd utveckling och är både en samling metoder och ett sätt att förhålla sig till uppdraget. Dagen är fristående men hänger lite löst ihop med fortbildningsdagen om De yngsta barnens delaktighet 6 september. Dessa båda dagar bygger på önskemål från folkbiblioteken.

För vem: För dig som arbetar med de yngsta barnen på bibliotek i Blekinge och Kronoberg. Dagen passar både dig som har arbetat med UX tidigare och för dig som inte vet vad det är.

Kostnad: Dagen är gratis. Vi bjuder på fika, lunchen bekostar du själv.

Anmälan: Via formulär Länk till annan webbplats. senast mån den 20 mars.

Förutom Lisa och Sara är även Anna P från BiBK med denna dag. Välkomna!