23 mars 2023 kl. 09.00-15.30

symbolen för digidag i svart och orange

DigiDag 2023

Tid: 23 mars kl. 9.00-15.00
Det finns inte möjlighet att ta del av föreläsningarna i efterhand

Plats: Digitalt via zoom, länk skickas ett par dagar innan

Hur hänger MIK ihop med bibliotekens demokratiuppdrag? Vilka strategier kan vi ta till mot hot och hat på nätet? Vilket ansvar har biblioteken för källkritiken? Vilken roll kan AI komma att spela för folkbiblioteken?

Program:

08:45 Zoomrummet öppnar

09:00 Programmet startar, moderator inleder

09:10 MIK-främjande i Sverige 2021/2022

martina wagner

Martina Wagner är programansvarig vid Statens medieråd och leder myndighetens arbete med regeringens uppdrag om att förstärka arbetet för ökad MIK. På DigiDag medverkar hon med en digital föreläsning om det MIK-främjande i Sverige 2021/2022.

Ta del av en överflygning av det svenska MIK-främjande arbetet utifrån Statens medieråds senaste kartläggning. Hur ser det här arbetet ut - vad är det som görs, för vem, och av vilka aktörer?

09:45 Paus

man i svart tröja och glasögon föreläser framför en skärm

10:00 Varför är MIK viktigt i en tid när demokratin hotas? Filmad föreläsning med Carl Heath

Carl Heath, senior forskare på Sveriges forskningsinstitut RISE, tidigare utredare med regeringsuppdrag, om hur man kan värna det demokratiska samtalet i en digital tid. Digitaliseringens omvandlande kraft påverkar förutsättningarna för hur vi lever våra liv, hur vi kommunicerar och vad det innebär att vara medborgare. Det förändrar förutsättningarna för det demokratiska samtalet och det offentliga rummet. Behovet av medie- och informationskunnighet ökar. Vad är det som står på spel?

Denna presentation ingick i konferensen "Medie- och informationskunnighet (MIK) för ett demokratiskt medborgarskap" som ägde rum 26–27 oktober 2022 på Humanisten i Göteborg. Konferensen arrangerades av Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen (VGR).

leende kvinna i fåtölj med fårskinn, rosa nyckelband runt nacken

10:20 Att bedriva biblioteksverksamhet när det stormar

Samtal med Barbro Hallberg, bibliotekschef i Olofström, som efter en storm av hat och protester blev tvungen att ställa om ett arrangemang för barn till digitalt. Det här var hösten 2022. Vilka lärdomar kan dras av det som hände? Går det att skapa en robust beredskap för hot och hat på nätet?

10:45 Gruppdiskussioner med avstamp i förmiddagens programpunkter

11:25 Varför är vi så rädda för att dela med oss av vår kunskap?

Anders Mildner, Altitude Meetings

Varför är klokheter och insikter nästan alltid försedda med prislappar när de borde vara gratis?

Anders Mildner är föreläsare, moderator och innehållsexpert på mötesbolaget och samhällsaktören Altitude Meetings. Han har en bakgrund som journalist och författare och har genom åren arbetat med många biblioteksprojekt och bibliotekskonferenser. På DigiDag 2023 föreläser han om vad som skulle hända med samhället – och oss själva – om vi istället för att hålla inne med allt vi vet aktivt såg till att sprida kunskapen till andra.

En föreläsning om hur vi kan bli klokare och nå längre snabbare, men också om vad som krävs för att bryta utanförskap, släppa in andra människor i samhället och motverka polarisering och rasism.

12:15 Lunch

13:15 Är det nu robotarna tar våra jobb? Workshop med Per Tikkanen

man i keps framför gröna växter

De senaste åren har det varit mycket prat om AI och hur det kommer att förändra samhället. Även om AI har varit på agendan har det känts ganska avlägset och svårt att använda. Under hösten 2022 kom dock två verktyg som har gjort AI tillgängligt för alla. Under tidig höst släpptes Dall-E som är ett verktyg som kan generera bilder utifrån text. I början på december kom sen den stora bomben. Chat-GPT är en språkmodell som kan generera fram helt nya texter. Både Chat - GPT och Dall-E är exempel på generativ AI.

Genom dessa nya AI-Verktyg blir AI tillgängligt för alla på ett helt nytt sätt. Under workshoppen kommer du att få prova både Chat-GPT och Dall-E. vad är dessa verktyg kapabla till och vilka uppgifter kan de utföra? Du kommer också att få fundera och diskutera på hur AI kan påverka ditt och andras arbeten. Är det nu robotarna tar våra jobb?

Per Tikkanen är it-pedagog på Region Kronoberg, AV-Media. Per är utbildad samhällskunskapslärare och har sedan studietiden intresserat sig för hur teknik och samhälle påverkar varandra. Tidigare har Per föreläst om säkerhet,integritet och film live podd på biblioteken i Kronoberg och Blekinge.

Möjligheten att delta på plats har utgått. Workshopen är digital och möjlig att delta i för samtliga anmälda.

Moderator för dagen: Andreas Skog

Region Västerbotten, Andreas Skog

Andreas Skog är en engagerad pedagog som brinner för utveckling. I sitt arbete har han genomfört kompetenssatsningar för offentlig sektor och den årliga konferensen Mötesplats Digitala Västerbotten. Som föreläsare har han mött lärare, elever och bibliotekspersonal kring frågor om unga och nätet.

På frågan om varför MIK är viktigt svarar Andreas: MIK är avgörande för att bli digitalt läskunnig och hjälper oss att förstå hur vi kan utveckla ett kritiskt förhållningssätt samtidigt som våra liv är sammanvävda med nya teknologier.

Foto: Malin Grönborg

Anmälan:

Via anmälningsformuläret nedan senast 17 mars: Jag vill anmäla mig!   Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till dagen skickas ut 21 mars