6 september 2023 kl. 09.00-16.00

De yngsta barnens delaktighet

Tid: 6 september kl. 9:00-16:00 (framflyttat från den 3 maj)
Plats: Utvandrarnas hus, Växjö

En dag om de yngsta barnens delaktighet
Hur får vi med de yngsta barnens perspektiv? Hur kan de involveras i utveckling av bibliotekets verksamhet och tjänster? Finns det några metoder som fungerar?

Denna heldag kommer vi att få höra om goda exempel, fördjupa oss i hur vi barnrättsgrundade kan möta de yngsta och ge dem möjlighet att påverka våra tjänster, rum, program m.m. Hur ger vi dem delaktighet och makt? Vi kommer också att titta på massor av olika metoder som ni kan ta med er direkt hem.
Dagen är fristående men hänger löst ihop med Språkstegens nätverksträff den 28 mars där vi enbart utforskar hur just UX kan användas i bibliotekets möte med de yngsta barnen och deras familjer. Dessa båda dagar bygger på önskemål från er på folkbiblioteken.

Mer om dagens innehåll kommer fyllas på här efterhand.

Obligatorisk uppföljningsträff
Inför den första heldagen ska du ha förberett dig genom att ha en överblick över dina möten med yngre barn veckorna efter heldagen och ha avsatt tid mellan den 6 september och 27 september att testa en eller flera metoder. Under slutet av dagen kommer vi att ge dig lite tid att göra en enkel plan för när och hur du ska testa metoder. Känslan ska vara att testa och dokumentera på ett enkelt vis.

På den digitala uppföljningsträffen den 27 spetember kl 8.30-10.00 följer vi upp vilka metoder alla testat, hur det gått, vad man lärt sig och framför allt om det var en bra metod för att låta barnen påverka verksamheten. Är man flera från samma bibliotek kan man självklart välja att jobba tillsammans.

Har du inte möjlighet att vara med på uppföljningsträffen vill vi att du inför uppföljningsträffen skickar in vad du gjort och dina reflektioner.

För vem: För dig som arbetar med de yngsta barnen på bibliotek i Blekinge och Kronoberg. Jobbar du med äldre barn och vill vara med är du självklart också välkommen.
Dagen passar även dig som har ett barnrätts- och eller utvecklingsansvar i, för eller tillsammans med biblioteksverksamheten.

Kostnad: Dagen är gratis. Vi bjuder på fika. Lunchen bekostar du själv.

Anmälan: Anmäl dig till både heldag och uppföljningsträff i formuläret Länk till annan webbplats.. Sista anmälningsdag är den 1 sept.

Välkomna!