2 december 2022 kl. 08.30-09.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Helikopterfika

Tid: 08.30 - 09.30
Plats: Digitalt

Vi fortsätter under hösten med våra helikopterfikor. De handlar om att vi lyfter blicken och tar nya perspektiv. Under en timme ser/lyssnar/läser vi något kort och sedan diskuterar vi i grupper var det betyder för biblioteken.
Vi vill att helikopterfikorna ska kännas aktuella och därför kommer ämnet inte att komma upp förrän någon vecka före. Några av de ämnen som diskuterats för hösten är det politiska landskapet och biblioteken, hur påverkar valet, barnrätt och barnkonsekvensanalys, avgifter och massmedias roll.

Alla biblioteksanställda är välkomna.

Anmäl er intresse för helikopterfikorna genom att skicka ett mail till anna.persson@regionblekinge.se så lägger vi upp er i sändlistan, det innebär inte att ni måste delta. Vi skickar ut en länk till mötet en vecka före.