7 oktober 2022 kl. 09.30-15.30

Nätverksträff tillgängliga bibliotek

Plats: Karlshamns stadsbibliotek
Tid: 7 oktober kl. 9.30 - ca 15.30

Välkommen till en fysisk heldag på Karlshamns stadsbibliotek!

Vad: Träff för oss som jobbar med tillgänglighetsfrågor på bibliotek i Blekinge och Kronoberg.

Sedan 2021 har Karlshamns bibliotek haft ett extra fokus på kognitiv tillgänglighet. Tillsammans med Begripsam AB har man inventerat bibliotekslokalerna i Citygallerian och man har också startat upp läsfrämjande verksamhet tillsammans med Lärvux och kommunens fritidssamordnare inom LSS-omsorgen.

Under träffen kommer vi att få en rundvandring i lokalerna utifrån Begripsamns inventering och få höra mer om den process kring kognititv tillgänglighet som pågår på biblioteket.

Det kommer också finnas gott om tid att prata, dela med sig av erfarenheter och fika tillsammans med kollegor!

Anmälan: Anmälan öppnar i början av september