1 juni 2022 kl. 08.30-09.30

Helikopterfika - MIK som digitalt verktyg

Tid: 1 juni kl. 08.30 - 09.30
Plats: Digitalt

Vi lyfter blicken och tar nya perspektiv. Under en timme ser/lyssnar/läser vi något kort och sedan diskuterar vi i grupper var det betyder för biblioteken.

Alla biblioteksanställda är välkomna.

Det är ett val på gång, vad behöver biblioteken tänka på? Hur kan biblioteken stötta sina användare i det digitala bruset? Hur kan biblioteken använda Medie- och informationskunnighet som digitalt verktyg i sitt arbete? Vad har MIK och läskunnighet med varandra att göra? Under våren har några från våra län gått en kurs i just MIK som digitalt verktyg, vad har de lärt sig och vad kan vi använda.

Anmäl er till denna och kommande fikor här. Länk till annan webbplats.

Vi skickar ut en länk till mötet dagen före.

Värdar för dagen: Anna och Weine