31 maj 2022 kl. 10.00-11.30

Träff bibliotekspedagoger

Tid: kl. 10.00-11.30 Plats: Digitalt

Flera bibliotek har på senare tid rekryterat personal med titeln bibliotekspedagog. En grupp med olika typer av bibliotekspedagoger på folkbiblioteken i Blekinge och Kronoberg träffades i början på terminen och följer upp med ytterligare en träff denna dag. Deltagarna sätter själva agendan för samtalet.

Zoomlänk skickas ut till deltagarna dagen före.

Anmälan: Är detta intressant för dig. Maila Sara på BiBK (kontaktuppgifter nedan) så får du mer information.