27 januari 2022 kl. 09.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Träff huvudansvariga Språkstegen

Tid: kl. 09.00 - 12.00
Plats: Digitalt

27 januari. Kl 9-12, med möjlighet att fika tillsammans från 8.40.

Träffen har huvudfokus på att dela erfarenheter och lära av varandra.

Anmälan via länk i utskickad e- post. (Saknar du länken är du välkommen att höra av dig.)

Sista anmälningsdag är 25 januari.

Förbered dig så att du/ ni (i några kommuner är det två huvudansvariga) har tänkt i förväg på:

  • Vad har hänt med det ordinarie språkstegenarbetet senaste tiden? (dvs det som alla kommuner förväntas jobba med) som kan vara av intresse för de andra.
    Tex nätverk, föräldragrupp, 18-månadersinsatsen, läsfrämjande väntrum, egen programverksamhet (det kan gälla både saker ni gjort, svårigheter, lyckade saker eller annat).

  • Har din kommun haft Bokstartsbidrag (nätverk eller projekt) under 2021? Berätta om hur ni jobbat och kommer att jobba. Fokusera på det som hänt sedan du berättade om det sist i denna grupp.

  • Om din kommun inte fått Bokstartsbidrag men utvecklat eller planerat för något nytt som inte alla andra gör. Tex förskoleinsats, nya spännande samarbeten osv vad finns att berätta.

Om du har någon fråga eller utmaning som ligger framför som du vill att vi tar upp tillsammans utöver detta, maila den till oss i god tid.