6 december 2021 kl. 10.00-12.00

Föreläsning med Christian Lauersen

Tid: Måndagen den 6 december kl. 10 - 12
Plats: Digitalt

Att titta bakom siffrorna – hur mäter vi värdet av verksamhet?

På folkbiblioteken är vi noga med att samla in statistik och använda oss av den i beslut och utveckling.

Men vad säger egentligen statistiken om våra användares upplevelser? Hur nöjda är de med besöket? Vad är värdet och betydelsen av biblioteken?

Christian Laursen, Bibliotekschef i Roskilde, berättar om vikten av att se på betydelsen av folkbiblioteken och att börja mäta den på ett nytt sätt och prata mindre om siffror.

När: Måndagen 6 december klockan 10:00-12.00

För: All bibliotekspersonal i Blekinge och Kronoberg

Var: Zoom (länk skickas ut till anmälda några dagar före)

Anmälan senast 1 december: https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=345908aa0414993706a0391a9f5349b66ad584b&Origin=Direct Länk till annan webbplats.

Frågor: johan.vinten@karlskrona.se , tel. 0455-32 17 16

Arrangör: Karlskrona bibliotek

Medarrangör: Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Man med glasögon