16 september 2021 kl. 09.00-12.00

Träff barn- och unganätverket

Plats: Digitalt
Tid: 16 september kl. 09.00 - 12.00

Vad: Träff för alla som har intresse för barn- och ungafrågor på bibliotek i Blekinge och Kronoberg. Erfarenhetsutbyte, ny kunskap och ett tillfälle att lyfta egna frågor som är aktuella just nu med kollegor i andra kommuner.

Hur: Digitalt via en länk som kommer att skickas ut till alla anmälda dagen före.

Du behöver tillgång till egen dator med kamera och gärna använda ett headset eller hörlurar med mikrofon. Är ni fler på samma arbetsplats som är med är det bäst för gruppdynamiken att ändå sitta framför varsin dator. Kom gärna in i mötet några minuter innan för att se till att ljud och bild fungerar.

Anmälan: Senast 20210914

Jag vill anmäla mig till nätverksträffen! Länk till annan webbplats.