25 november 2021 kl. 09.00-16.00

Träff barn- och unganätverket

Plats: Fysisk plats i Blekinge el. Kronoberg
Tid: 25 november, ca kl. 09.00 - 16.00

Vad: Träff för alla som har intresse för barn- och ungafrågor på bibliotek i Blekinge och Kronoberg. Erfarenhetsutbyte, ny kunskap och ett tillfälle att lyfta egna frågor som är aktuella just nu med kollegor i andra kommuner.

Hur: Information om dagens innehåll och var vi ska hålla till meddelas under början av hösten

Anmälan: Senast 2021118

Anmälningslänk kommer under början av hösten