1 juni 2021 till 29 september 2021 kl. 13.00-12.00

Inventera ditt bibliotek

Plats: Digitalt
Tid: Tre halvdagar. 1 juni, 9 september och 29 september

Vad är det som gör att vissa miljöer känns rätt och andra fel? Vad kan du göra för att förbättra den kognitiva tillgängligheten på ditt bibliotek? Genom att arbeta tillsammans kan vi fördjupa oss i både kognitiva svårigheter och sådant som underlättar.

Tillsammans med Begripsam erbjuder Biblioteksutveckling en grundläggande utbildning för att skapa kognitivt tillgängliga biblioteksmiljöer.

Kursen riktar sig till folkbibliotekspersonal i Blekinge och Kronoberg. Det är en fördel om ni är fler än en från samma kommun som deltar.

Det går bra att delta vid alla tre tillfällena (föreläsning och workshop 1 och 2) eller endast vid föreläsningen.

Kursinnehåll

Första tillfället 1 juni kl. 13-16
Vid det första tillfället får vi en teoretisk föreläsning om kognitiva funktionsnedsättningar och bemötande. Konkreta råd och tips för ett mer kognitivt tillgängligt bibliotek.

Andra tillfället preliminärt 9 september kl. 9-12
Till det andra tillfället skickar deltagarna in bilder från sina bibliotek. Vi analyserar och diskuterar sedan gemensamt.

Tredje tillfället preliminärt 29 september kl. 9-12
Till det tredje tillfället ska deltagarna ha genomfört en förbättring av något problem på sitt bibliotek, och skickat in en ny bild med kort kommentar. Vi diskuterar sedan förbättringarna tillsammans.

Om Begripsam och utbildningsledarna

Begripsamlänk till annan webbplats är specialister på kognitiv tillgänlighet och ligger bl.a. bakom undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet. På uppdrag av Kulturrådet publicerade de rapporten Kognitiv tillgänglighet på biblioteklänk till annan webbplats under våren 2020.

Karin Forsell och Tommy Hagström som båda är experter på kognitiv tillgänglighet och har lång erfarenhet av att samarbeta med bibliotek.

Teknik

Kursen hålls i Zoom. Använd gärna headset och kontrollera i förväg att du har en fungerande kamera på din enhet. Anslut gärna 10-15 minuter innan för att säkerställa att tekniken fungerar.

Möteslänkar skickas ut till deltagarna ett par dagar innan varje träff.

Anmälan senast 25 maj
Det går bra att endast delta i det första tillfället eller att delta i hela workshopserien. Ange i anmälan vilket alternativ du väljer.

Ja! Jag vill anmäla mig till utbildningenlänk till annan webbplats

Två nästan likadana bilder på en dator på ett bibliotek. På den ena bilden saknas det en skylt vid datorn, på den andra bilden finns skylten "Sök" samt en symbol för sök.
Två nästan likadana bilder på en informationsskylt om corona. På den ena bilden är texten anpassad för att vara lätt att läsa och förstå.