27 april 2021 kl. 09.00-15.00

Inte bara lacka om några hyllor

Plats: Digitalt
Tid: 27 april kl. 9.00 - 12.00

Bord från projektet Kreativa rum på Skruvs bibliotek

Välkomna på konferens!

Projektet Kreativa rum är nu över och vi vill dela med oss av våra erfarenheter. Tisdagen den 27 april kl 9 - 12 blir det en digital konferens.

En konferens om att mötas slöjd och bibliotek, att lära av varandra och åstadkomma något helt unikt.

Under tre år har vi varit ute på sex olika bibliotek och förändrat rummet, sett till att biblioteken har fått läsfrämjande och kreativa ytor genom att lyssna på användarna, lära oss mer om lokalsamhället och återbruka.

Vi är Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, Slöjd i Blekinge och Hemslöjden i Kronoberg.

Program

08.30 Insläpp - guide till Hop-In

09.00 Vad har slöjd och bibliotek med varandra att göra?

09.10 Varför Kreativa rum?
Biblioteket i lokalsamhället

09.55 Vad har vi inpirerats av?
Hur har vi arbetat med biblioteksanvändarna och då framförallt ungdomarna?

10.15 Paus. Göra studiebesök på Kreativa rum-biblioteken

10.45 Barnen i rummet - vad behöver man tänka på när man inreder för barn

11.05 Paus

11.20 Vad har slöjd och bibliotek med varandra att göra? Vilka lärdomar har vi dragit.
Projektgruppen på frågestolarna

11.45 Vad har Kreativa rum betytt?

11.55 Vad händer nu?

12.00 Lunchöppet för er som har frågor till slöjdkonsulenter, deltagande bibliotek eller Biblioteksutveckling.

13.00 Rummen stängs.

Anmälan

Anmäl er på https://www.trippus.net/Kreativarum27aprillänk till annan webbplats

Sidan kommer uppdateras efterhand som bitarna faller på plats.

Välkomna!

Bibliotekstutveckling Blekinge Kronoberg Hemslöjden i Kronoberg Slöjd i Blekinge