31 mars 2021 till 15 september 2021 kl. 00.00-00.00

Att handleda kreativt skrivande

Plats: Digitalt, samt avslutande fysisk träff
Tid: fyra onsdagar 31 mars - 15 september

Intresset för kreativt och självbiografiskt skrivande är stort och biblioteken är - i normala fall - en naturlig samlingsplats för skrivande människor. Nu erbjuder Biblioteksutveckling i samarbete med Tingsryds bibliotek en fortbildning för bibliotekarier i att hålla skrivarcirklar och skrivarträffar på folkbibliotek.

Kursen är praktiskt inriktad, vilket innebär att deltagarna kommer att skriva, läsa olika texter, samt reflektera kring det egna skrivandet, under en stor del av tiden.

Kursen pågår under tre halvdagar under våren 2021 och avslutas med en heldag i september. Deltagarna kommer även att genomföra en del självständiga uppgifter mellan tillfällena.

Kursen riktar sig till både till bibliotekspersonal som arbetar med unga och med vuxna.

Kursinnehåll
Olika metoder och tillvägagångssätt för att anordna skrivcirklar
Vad man ska tänka på?
Mängder av skrivövningar
Textsamtal som grund för det kreativa skrivandet

Om kursledaren
Anna-Karin Karlsson är skrivpedagog och författare. Hon har undervisat ett stort antal kurser i att skriva bl.a. i att skriva populärvetenskap på Linnéuniversitetet och kreativt skrivande på Folkuniversitetet. Hon arbetar också med barn- och unga på Tingsryds bibliotek där flera skrivprojekt har genomförts.

Datum och tider
Onsdag 31 mars kl. 9.00-12.30, zoom
Onsdag 21 april kl. 9.00-12.13, zoom
Onsdag 26 maj kl. 9.00-12.30, zoom

Onsdag 15 september, heldag.
Om läget tillåter sker det avslutande tillfället på fysisk plats i Blekinge eller Kronoberg.

Teknik
Kursen hålls till största delen i zoom. Använd gärna headset och kontrollera i förväg att du har en fungerande kamera på din enhet. Anslut gärna 10-15 minuter innan för att säkerställa att tekniken fungerar.

Möteslänkar skickas ut till deltagarna ett par dagar innan varje träff.

Anmälan senast 22 mars
Antalet deltagare är begränsat. Vid behov fördelar BiBK platserna mellan kommunerna i Blekinge och Kronoberg.

Ja! Jag vill anmäla mig till utbildningenlänk till annan webbplats

händer som skriver på laptop, tekopp, block och penna