15 september 2021 till 8 december 2021 kl. 00.00-00.00

Att handleda kreativt skrivande

Plats: Lokal i Växjö alt. digitalt
Tid: tre onsdagar 15 sept - 10 nov (ev. även 8 dec)

Intresset för kreativt och självbiografiskt skrivande är stort och biblioteken är - i normala fall - en naturlig samlingsplats för skrivande människor. Nu erbjuder Biblioteksutveckling i samarbete med Tingsryds bibliotek en fortbildning för bibliotekarier i att hålla skrivarcirklar och skrivarträffar på folkbibliotek.

Kursen är praktiskt inriktad, vilket innebär att deltagarna kommer att skriva, läsa olika texter, samt reflektera kring det egna skrivandet, under en stor del av tiden.

Deltagarna kommer även att genomföra en del självständiga uppgifter mellan tillfällena.

Kursen riktar sig till både till bibliotekspersonal som arbetar med unga och med vuxna.

Kursinnehåll
Olika metoder och tillvägagångssätt för att anordna skrivcirklar
Vad man ska tänka på?
Mängder av skrivövningar
Textsamtal som grund för det kreativa skrivandet

Om kursledaren
Anna-Karin Karlsson är skrivpedagog och författare. Hon har undervisat ett stort antal kurser i att skriva bl.a. i att skriva populärvetenskap på Linnéuniversitetet och kreativt skrivande på Folkuniversitetet. Hon arbetar också med barn- och unga på Tingsryds bibliotek där flera skrivprojekt har genomförts.

Datum och tider
Onsdag 15 september. Digital träff i zoom. Tid. 9.30-12.30

Onsdag 13 oktober. Preliminärt heldag i Växjö.

Onsdag 10 november. Preliminärt heldag i Växjö.

Ev. onsdag 8 december

Träffar
Kursen kommer att genomföras med en blandning av digitala och fysiska sammankomster.

Anmälan senast 7 september
Antalet deltagare är begränsat. Vid behov fördelar BiBK platserna mellan kommunerna i Blekinge och Kronoberg.

Ja! Jag vill anmäla mig till utbildningen Länk till annan webbplats.

händer som skriver på laptop, tekopp, block och penna