Den här sidan använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Tillgänglighet

Begreppet tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning på bibliotek innefattar tillgänglighet till lokaler, verksamhet och medier samt bemötande. Målet är full delaktighet på lika villkor. Vi ska tillsammans med biblioteken i Blekinge och Kronoberg arbeta för personer med funktionsnedsättnings möjligheter att ta del av litteratur, information och bibliotekens verkssamhet. Det här gäller både den fysiska och virtuella tillgängligheten.

Bibliotekslagen säger i 4 § att "biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information."

Bristande tillgänglighet - en ny form av diskriminering från Kulturrådet. Från och med 1 januari 2015 infördes bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att personer med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor.

En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-2016 från Regeringskansliet.

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället.

IFLA:s riktlinjer för bibliotekstjänster för personer med dyslexi (pdf, 1,25 MB, öppnas i nytt fönster).

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg är medlem i Svenska Daisykonsortiet som i sin tur är medlem i DAISY Consortium.

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Ett samarbete mellan Region Blekinge och Region Kronoberg

Region Blekinge
371 81 Karlskrona
Besöksadress: Ronnebygatan 22

Box 1202
351 12 Växjö
Besöksadress: Västra Esplanaden 7

E_WARNING Error in file Template.php at line 1962: FilesystemIterator::__construct(/home/tbnfodbi/domains/biblioteksutveckling.se/public_html/system/expressionengine/cache/default_site/page_cache/): failed to open dir: No such file or directory