Den här sidan använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Omvärldsbevakning

Länktips för dig som arbetar med barn och unga på bibliotek

Barnens bibliotek 

Läsambassadören 2018-2020, Johan Anderblad, på Instagram

Förra läsambassadörens blogg

Polarbibblo 

Svenska Barnboksinstitutet 

Lästips för dig som arbetar med barn och unga på bibliotek

Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället, SOU 2018:57 (pdf 1 MB)

Leonards plåster - om syfte, barnsyn och kvalitet i bibliotekets sagostund (pdf, 2,2 MB, öppnas i nytt fönster), en studie från 2015 av Åse Hedemark och Pia Borrman, Regionbibliotek Stockholm om sagostunden som metod och varför. 

Samarbete mellan folkbibliotek och barnhälsovård i Sverige - en utökad kartläggning och nulägesbeskrivning (pdf, 3,5 MB, öppnas i nytt fönster) från 2014 av Anna Hampson Lundh och Katarina Michnik, Region Halland. Går även att beställa hos Region Halland.

Att främja barns delaktighet - en studie av barnbibliotekariers syn på barns delaktighet i barnverksamheter på folkbibliotek,BHS 2014:10 (pdf, 303 kB, öppnas i nytt fönster, en magisteruppsats från Bibliotekshögskolan i Borås av Anna Lagerström och Anette Lundgren

Skrivboken - om att arbeta med skrivande och ungdomar på bibliotek (pdf, 5,3 MB, öppnas i nytt fönster) från 2013 redaktörer Malin Isaksson och Pia Borrman, Regionbibliotek Stockholm

Barnbibliotek och lässtimulans - delaktighet, förhållningssätt, samarbete (pdf, 1160 kB, öppnas i nytt fönster) från 2011 av Amira Sofie Sandin, Regionbibliotek Stockholm

Barn berättar - en studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek (pdf, 1,00 MB, öppnas i nytt fönster) från 2011 av Åse Hedemark, utgiven av Svensk Biblioteksförening

Barnet, platsen, tiden – teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld (pdf, 1,00 MB, öppnas i nytt fönster) från 2010 redaktörer Kerstin Rydsjö, Frances Hultgren, Louise Limberg, utgiven av Regionbibliotek Stockholm

Språkkedjan - en obruten kedja för alla barns tal- och språkutveckling (pdf, 12,7 MB, öppnas i nytt fönster) En halländsk modell från 2010 utgiven av Region Halland. Går även att beställa hos Region Halland.

Studier av barn- och ungdomsbibliotek - en kunskapsöversikt (pdf, 893 kB, öppnas i nytt fönster) från 2007 av Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf, utgiven av Regionbibliotek Stockholm

Användbart material

Broschyr om små barns språk

Sedan 2015 finns en broschyr om att läsa och berätta på sitt modersmål – på 48 språk! Broschyren kan användas i bibliotekens samarbete med BVC och i olika andra sammanhang. Broschyren riktar sig till vårdnadshavare med små barn. Syftet är att väcka läslust och berättarglädje och att visa på modersmålets betydelse för barns språk och utveckling. Ladda ner den här ovan. Den finns även i en tryckt upplaga på arabiska, engelska, franska, kinesiska, persiska, polska, ryska, somaliska, spanska, svenska och thai och kan beställas från ib.ssb@stockholm.se
Broschyren är framtagen av Internationella biblioteket i samarbete med läns- och regionbiblioteken med stöd av Kulturrådet.

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Ett samarbete mellan Region Blekinge och Region Kronoberg

Region Blekinge
371 81 Karlskrona
Besöksadress: Ronnebygatan 22

Box 1202
351 12 Växjö
Besöksadress: Västra Esplanaden 7