Den här sidan använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Barnperspektiv och barns delaktighet

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, antogs av FN:s generalförsamling 1989 och sedan 1 januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige.
Framför allt nedanstående tre artiklar bör alltid finnas med i det vi tänker och gör på våra bibliotek:

Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. (Artikel 3 i Barnkonventionen)

Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. (Artikel 12 i Barnkonventionen)

Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter. (Artikel 13 i Barnkonventionen)

Barnrättsresan Barnombudsmannens processtöd hjälper kommun, region och myndighet att utveckla sitt barnrättsarbete och leva upp till barnkonventionen.

Information om Barnkonventionen på Unicefs webbplats. 

Barnkonventionen - för barn på Barnens biblioteks webbplats.

Lite mer att läsa kring barnperspektiv, barns perspektiv och delaktighet:

Löpa linan ut - Skrift om Bibliotekschefens strategiska modell för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter.

På barns och ungdomars villkor (pdf, 27 kB, öppnas i nytt fönster) - Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Ett samarbete mellan Region Blekinge och Region Kronoberg

Region Blekinge
371 81 Karlskrona
Besöksadress: Ronnebygatan 22

Box 1202
351 12 Växjö
Besöksadress: Västra Esplanaden 7

E_WARNING Error in file Template.php at line 1962: FilesystemIterator::__construct(/home/tbnfodbi/domains/biblioteksutveckling.se/public_html/system/expressionengine/cache/default_site/page_cache/): failed to open dir: No such file or directory