Den här sidan använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Arena för min berättelse

"Arena för min berättelse" är ett läsfrämjandeprojekt för barn 6-12 år och för barnbibliotekspersonal i Blekinge och Kronoberg, som pågått under hösten 2013 fram till sommaren 2015. Projektet var tänkt som ett läsfrämjandeprojekt i grunden, men med fokus att hitta nya vägar och utveckla en digital plattform för berättelsen - den muntliga, den skrivna, den tecknade eller berättelsen gestaltad via det rörliga mediet.

Uppdraget från det medverkande kommunbiblioteket var att hitta en samverkanspartner såsom en lärare eller ett studieförbund och nå ut till 10-30 intresserade barn på hemmaplan, välja en av fyra förvalda inriktningar(spår) - Skriva och publicera, Filma och publicera, Skapa egna spel som kan spelas på webben eller Illustrera och publicera - och skriva en projektplan. Omfattningen av respektive delprojekt har varierat allt ifrån en termin till att koncentreras till en lovvecka. En "expert" på sitt ämne/arbetsområde (författare, filmare, speltillverkare, illustratör) har som inspiratör arbetat tillsammans med barn och personal vid motsvarande tre halvdagar under projekttiden. Personal och barn har därefter jobbat vidare på egen hand med projektet fram till färdigt resultat.

Projektresultaten har sedan publicerats antingen via en separat blogg eller på respektive biblioteks hemsida. Grundtanken att parallellt med läsfrämjandeprojektet utveckla bibliotekens egna webbportaler mot en egen webbportal för barn och unga med fokus på läsfrämjande och eget skrivande, har inte genomförts under projekttiden. Förutom den kunskap bibliotekspersonalen har erhållit under projektets gång, har åtminstone två av delprojekten fått en fortsättning som en del i ordinarie verksamhet.

"Arena för min berättelse" har initierats av oss, drivits av deltagande bibliotek och har under projekttiden fått stöd från Kulturrådet. En sammanfattande projektrapport finns att läsa som pdf här eller som komprimerad zip-fil här.

Om arbetet och resultatet ute på de olika biblioteken - se nedan. Några av de digitala berättelserna går att se här till höger.

Ljungby

Olofström

Ronneby

Tingsryd

Växjö

Älmhult (spel)

Älmhult (skriv)

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Ett samarbete mellan Region Blekinge och Region Kronoberg

Region Blekinge
371 81 Karlskrona
Besöksadress: Ronnebygatan 22

Box 1202
351 12 Växjö
Besöksadress: Västra Esplanaden 7